Sag C-511/13 P: Appel iværksat den 23. september 2013 af Philips Lighting Poland S.A. og Philips Lighting BV til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 11. juli 2013 i sag T-469/07, Philips Lighting Poland S.A. og Philips Lighting BV mod Rådet for Den Europæiske Union