Cauza C-169/17: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 iunie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Supremo – Spania) – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino/Administración del Estado (Trimitere preliminară – Articolele 34 și 35 TFUE – Libera circulație a mărfurilor – Restricții cantitative – Măsuri cu efect echivalent – Protecția porcilor – Produse prelucrate sau comercializate în Spania – Standarde de calitate pentru carnea, jambonul, spata și fileul de porc iberic – Condiții pentru utilizarea denumirii „de cebo” – Îmbunătățirea calității produselor – Directiva 2008/120/CE – Domeniu de aplicare)