Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/455 av den 15 mars 2017 om godkännande av ett preparat av Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) och Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) som fodertillsats för hundar (Text av betydelse för EES. )$