Uitvoeringsverordening (EU) 2017/455 van de Commissie van 15 maart 2017 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) en Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor honden (Voor de EER relevante tekst. )$