Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/455 на Комисията от 15 март 2017 година за разрешаване на употребата на препарат от Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) и Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) като добавка в храни за кучета (Текст от значение за ЕИП. )$