Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Heraklion) — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2006