Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (Heraklion) — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2006