Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (Herakliona) — 2006. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija