Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1471 ze dne 19. září 2018 o navrhované občanské iniciativě s názvem „STOP PODVODŮM a zneužívání FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ EU lepší kontrolou rozhodnutí, provádění a sankcí“ (oznámeno pod číslem C(2018) 6077)