2007/167/CE: Decizia Comisiei din 15 martie 2007 de derogare de la regulile de origine stabilite în Decizia 2001/822/CE a Consiliului, în ceea ce privește unele produse pescărești importate din Saint Pierre și Miquelon [notificată cu numărul C(2007) 834] (Text cu relevanță pentru SEE )