Întrebare scrisă E-000174/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) adresată Comisiei. Planul de acțiune privind îmbunătățirea calității aerului