VERORDENING (EEG) Nr. 3127/88 VAN DE COMMISSIE van 11 oktober 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2723/88 houdende uitvoering van de aanvullende maatregelen ten behoeve van degenen die voor het wijnoogstjaar 1987/1988 langlopende opslagcontracten voor tafelwijn hebben gesloten