Comunicarea Comisiei privind autoritatea autorizată să elibereze certificate de autenticitate în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 481/2012 2020/C 88/03