Komisijas Paziņojums par iestādi, kas pilnvarota izdot Īstenošanas regulā (ES) Nr. 481/2012 paredzētās autentiskuma apliecības 2020/C 88/03