Komisijos Komunikatas dėl autentiškumo sertifikatus pagal Reglamentą (ES) Nr. 481/2012 išduodančių kompetentingų institucijų 2020/C 88/03