Sprawa T-373/19: Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2019 r. — Gatti/Parlament