Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 973/2013 af 10. oktober 2013 om godkendelse af en mindre ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste (BGB))