Nariadenie Komisie (ES) č. 1564/2001 z 31. júla 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 562/2000 o vákuovom balení niektorých kusov intervenčného hovädzieho mäsa a ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 1209/2001