Ettepanek: Nõukogu otsus, millega antakse luba allkirjastada Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahel leping, milles sätestatakse vaidluste lahendamise kord