Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/452 van de Commissie van 26 maart 2020 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/570 betreffende de capaciteit die wordt opgezet om te reageren op weinig waarschijnlijke risico’s met ernstige gevolgen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 2011) (Voor de EER relevante tekst)