Písemný dotaz E-009634/11 Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) Komisi. Cla na zelené technologie