Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/484 av den 16 mars 2021 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ”Burrata di Andria” (SGB)