Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/484 2021 m. kovo 16 d. kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas „Burrata di Andria“ (SGN)