Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/484, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2021, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (”Burrata di Andria” (SMM))