Sprawa T-218/10: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2010 r. — DHL International przeciwko OHIM — Service Point Solutions (SERVICEPOINT)