Věc T-218/10: Žaloba podaná dne 12. května 2010 — DHL International v. OHIM — Service Point Solutions (SERVICEPOINT)