Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2178 z dnia 14 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1076 w celu dodania Związku Komorów do załącznika I