Писмен въпрос E-006021/11 Nick Griffin (NI) до Комисията. Поданство на гражданите — 3