Zaak C-652/18: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 3 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad - Haskovo - Bulgarije) – SZ/Mitnitsa Burgas (Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Controle van de liquide middelen die de Europese Unie binnenkomen of verlaten – Verordening (EG) nr. 1889/2005 – Artikel 3, lid 1 – Niet-nakoming van de aangifteplicht – Artikel 9, lid 1 – Sancties waarin het nationale recht voorziet – Nationale regeling – Geldboete en confiscatie van het niet-aangegeven bedrag ten gunste van de Staat – Evenredigheid)