C-652/18. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. október 3-i végzése (az Administrativen sad – Haskovo [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SZ kontra Mitnitsa Burgas (Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke – Az Európai Unió területére belépő, illetve annak területét elhagyó készpénz ellenőrzése – 1889/2005/EK rendelet – A 3. cikk (1) bekezdése – A nyilatkozattételi kötelezettség megsértése – A 9. cikk (1) bekezdése – A nemzeti jog által előírt szankciók – Nemzeti szabályozás – Pénzbírság és a be nem jelentett összegnek az állam javára való elkobzása – Arányosság)