predmet C-652/18: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 3. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Administrativen sad - Haskovo – Bugarska) – SZ protiv Mitnica Burgas (Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 99. Poslovnika Suda – Kontrola gotovine koja se unosi ili iznosi iz Europske unije – Uredba (EZ) br. 1889/2005 – Članak 3. stavak 1. – Povreda obveze prijavljivanja – Članak 9. stavak 1. – Sankcije predviđene nacionalnim pravom – Nacionalni propis – Novčana kazna i oduzimanje neprijavljenog iznosa u korist države – Proporcionalnost)