Zadeva T-169/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. februarja 2020 – Kibelisa Ngambasai/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi glede na razmere v Demokratični republiki Kongo – Zamrznitev sredstev – Podaljšanje vpisa imena tožeče stranke na seznamu zadevnih oseb – Obveznost obrazložitve – Pravica do obrambe – Obveznost Sveta, da sporoči nove elemente, ki upravičujejo podaljšanje omejevalnih ukrepov – Napačna uporaba prava – Očitna napaka pri presoji – Sorazmernost – Člen 76, točka (d), Poslovnika – Ugovor nezakonitosti)