Vec T-718/15 P: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 20. júla 2016 – PTC Therapeutics International/EMA („Predbežné opatrenie — Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č.°1049/2001 — Dokumenty, ktoré má k dispozícii EMA, a týkajú sa informácií, ktoré podnik predložil rámci svojej žiadosti o povolenie na uvedenie lieku na trh — Rozhodnutie umožniť tretej osobe prístup k dokumentom — Návrh na odklad výkonu — Naliehavosť — Fumus boni iuris — Zváženie záujmov“)