Asia T-718/15 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 20.7.2016 – PTC Therapeutics International v. EMA (Välitoimihakemus — Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — EMA:n hallussa olevat asiakirjat, jotka koskevat yrityksen lääkkeen markkinoille saattamista koskevan lupahakemuksen yhteydessä toimittamia tietoja — Päätös antaa kolmannelle oikeus tutustua asiakirjoihin — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyys — Fumus boni juris — Intressivertailu)