Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6281 – Microsoft/Skype) Text s významem pro EHP