Întrebare scrisă E-3618/10 Oreste Rossi (EFD) adresată Comisiei. Rețelele în bandă largă: noul viitor