Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteenpoltosta (C5-0371/2000 - 1998/0289(COD))