Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST TŘETÍ: VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE - HLAVA XI: EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND - Článek 163 (bývalý článek 147 Smlouvy o ES)