EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS(ES)2020/381 2020 m. vasario 21 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2017/2335 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo tvarkos (ECB/2020/11)