Euroopan Keskuspankin Suuntaviivat (EU) 2020/381, annettu 21 päivänä helmikuuta 2020, yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruumenettelyistä annettujen suuntaviivojen (EU) 2017/2335 muuttamisesta (EKP/2020/11)