Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2020/381, 21. veebruar 2020, millega muudetakse suunist (EL) 2017/2335 granulaarsete krediidi- ja krediidiriski andmete kogumise korra kohta (EKP/2020/11)