Den Europæiske Centralbanks Retningslinje (EU) 2020/381 af 21. februar 2020 om ændring af retningslinje (EU) 2017/2335 om procedurerne for indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2020/11)