Zadeva T-141/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 1. februarja 2016 – SolarWorld in drugi/Svet (Ničnostna tožba — Damping — Uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Kitajske ali ki so od tam poslani — Dokončna protidampinška dajatev — Oprostitev na uvoz, ki je predmet sprejete zaveze — Neločljivost — Nedopustnost)