Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1176, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2016, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien muokattavaksi soveltuvasta valuraudasta valmistettujen kierteitettyjen putkien liitos- ja muiden osien tuontia koskevan osittaisen välivaiheen tarkastelun päättämisestä$