Zadeva C-573/07: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) 28. decembra 2007 – Sea s.r.l proti Commune di Ponte Nossa