Vec C-573/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) 28. decembra 2007 – Sea s.r.l./Comune di Ponte Nossa