Mål T-613/19: Talan väckt den 10 september 2019 – ENIL Brussels Office m.fl. mot kommissionen