Komisjoni määrus (EL) nr 817/2013, 28. august 2013 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa oktenüülmerevaikhappega modifitseeritud kummiaraabiku osas EMPs kohaldatav tekst