Nařízení Komise (EU) č. 817/2013 ze dne 28. srpna 2013 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o arabskou gumu modifikovanou oktenyljantarovou kyselinou Text s významem pro EHP