Kohtuasi T-352/17: Üldkohtu 31. mai 2018. aasta otsus – Korwin-Mikke versus parlament (Institutsiooniline õigus — Euroopa Parlament — Parlamendi kodukord — Sõnad, mis kahjustavad parlamendi väärikust ja parlamendi töö sujuvat toimimist — Distsiplinaarkaristused, mis seisnevad päevaraha õigusest ilmajätmises ja ajutises täielikus kõrvaldamises parlamendi tegevusest — Sõnavabadus — Põhjendamiskohustus — Õigusnormi rikkumine)